Apr
23

ใบปลอดภาระหนี้ คืออะไร?

ใบปลอดภาระหนี้ จะออกโดย ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าของห้อง (คอนโด) ไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ

ฝากข้อความ