Category: คำถามที่พบบ่อย (17)

คำถามที่พบบ่อย.

คำตอบคือ คุณสามารถกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้ออสังหาฯได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสามารถที่จะกู้เงินได้หรือไม่ ถ้าได้ ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งอันนี้ธนาคารจะพิจารณาจากรายรับของลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้คืนให้ธนาคารและหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆของแต่ละธนาคาร

ขั้นตอนการกู้แบงค์

  • สอบถามรายละเอียดเรื่องอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร เลือกธนาคารที่คำนวณอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด หรือมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้กู้มากที่สุด
  • เมื่อตกลงเลือธนาคารได้แล้ว เตรียมเอกสารยื่นกู้ให้พร้อม เอกสารหลักๆที่ต้องมี ประกอบด้วย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน

รายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ทะเบียนสมรส ในกรณีที่มีคู่สมารส

ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

ในกรณีที่ยื่นในนาม นิติบุคคล (กิจการส่วนตัว) มีเอกสารที่ต้องประกอบดังนี้

สำเนาบัตรประตัวประชาชน (กรรมการ)

สำเนาการจดทะเบียนบริษัท

สำเนาทะเบียนการค้า

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงการเสียภาษี

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ภาพถ่ายกิจการ

  • หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้ว ส่งเอกสารพร้อมกรอกใบคำร้องขอยื่นกู้ และกรอกเอกสารเพื่อยินยอมให้ทางธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร
  • เมื่อธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร และเช็คเบื้องต้นแล้วว่าสามารถกู้ได้ ธนาคารจะทำการนัดเข้าประเมินหลักทรัพย์ที่เราต้องการจะซื้อ
  • หลังจากธนาคารเข้าประเมิน 1-2 อาทิตย์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังลูกค้าว่า ราคาประเมินหลักทรัพย์ได้เท่าไหร่ ได้ตามที่เรายื่นกู้หรือไม่
  • เมื่อได้ราคาประเมินแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการอนุมัติ ว่าลูกค้าจะกู้ผ่านหรือไม่
  • เมื่อธนาคารอนุมัติกู้ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง และสามารถนัดวันโอน พร้อมจดจำนองได้ ซึ่งลูกค้าจะมีเวลา 30 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติกู้ ถ้าหลัง 30 วันลูกค้ายังไม่ทำการโอน และจดจำนอง ผลการอนุมัติถือเป็นผลสิ้นสุด

ปกติแล้วเมื่อวางเงินมัดจำแล้ว จะไม่มีการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ หรือในกรณีที่คุณวางเงินจองกับทางโครงการ แล้วเปลี่ยนใจ อยากได้อีกห้อง กรณีนี้คุณอาจจะทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่ข้อกำหนดของแต่ละโครงการ

ธ.ต.3 คือ แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในแบบฟอร์มจะระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะใช้ทำอะไร เช่น ใช้เพื่อซื้อคอนโด หรือ สามารถใช้ใบรับรองยอดเงินฝากและการทำธุรกรรมต่างประเทศ ก็ได้

ใบปลอดภาระหนี้ จะออกโดย ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าของห้อง (คอนโด) ไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ