Category: คำถามที่พบบ่อย (17)

คำถามที่พบบ่อย.

ตามกฎหมายแล้ว ต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์อาคารชุดในไทยได้ ในอัตราสัดส่วน 49% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในอาคารที่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุด และสัดส่วน 51% ที่เหลือ จะถือครองกรรมสิทธิ์โดยคนไทย หรือ ถือครองในนามบริษัทจำกัด

  • ค่าทำเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน หรือ ราคาขาย เลือกคำนวณจากราคาที่สูงกว่า
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน แต่ยกเว้นไม่ต้องชำระในกรณีที่ถือครองกรรมสิทธิเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1ปี
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน ถ้าชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ มีข้อยกเว้นไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

คำถามนี้คงไม่มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อต้องการจะลงทุนในลักษณะไหน ถ้าซื้อ ตอนพรีเซลข้อดีคือ ซื้อได้ในราคาที่ถูก แต่ใช้ระยะเวลานานกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ถ้ารอซื้อเมื่อโครงการกำลังก่อสร้าง ข้อดีคือระยะเวลาในการลงทุนสั้นลง และเริ่มประเมินโครงสร้างและโครงการได้คร่าวๆว่าจะออกมาตามแพลนที่ทางโครงการวางไว้หรือไม่ หรือบางคนนิยมลงทุน กับอสังหาฯที่สร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่ อาจจะเป็นมือหนึ่งหรือ มือสองก็ได้ ข้อดี คือ ได้ของพร้อมเข้าอยู่ หรือพร้อมปล่อยเช่าได้ทันที นั่นหมายถึงลงทุน แล้วได้ผลตอบแทนทันที และถ้าจังหวะดีๆ อาจจะซื้อได้ในราคาที่ถูก จากคนที่ต้องการขายด่วน แต่ข้อเสียคือคุณต้องจ่ายเต็มจำนวนภายในครั้งเดียว