Apr
23

อัตราค่าไฟ ในประเทศไทย?

อัตราการคำนวณค่าไฟ มีหลายอัตราขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ในที่นี้เราจะ พูดถึงประเภท “บ้านที่อยู่อาศัย”

อัตราปกติ

15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15) 1.8632 บาท/หน่วย

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) 2.5026 บาท/หน่วย

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) 2.7594 บาท/หน่วย

65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) 3.1381 บาท/หน่วย

50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) 3.2315 บาท/หน่วย

250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 3.7362 บาท/หน่วย

เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401เป็นต้นไป) 3.9361 บาท/หน่วย

ฝากข้อความ