Apr
23

ค่าส่วนกลาง (Maintenance Fee คืออะไร)?

ค่าส่วนกลาง คือ ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือทรัพย์สินส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เช่น ค่าทำความสะอาด , ค่ายามรักษาความปลอดภัย,

ค่าบำรุงดูแลรักษาสระว่ายน้ำ, ค่าเก็บขยะ, ค่าดูแลบำรุงฟิตเนส, ลิฟต์, ลานจอดรถ เป็นต้น

ค่าส่วนกลางจะมีการเรียกเก็บในอัตรามากน้อยแตกต่างกันไป ผู้ที่มีหน้าที่ เรียกเก็บ และบริหารจัดการ เงินส่วนกลาง คือ นิติบุคคลอาคารชุด

การเรียกเก็บ ส่วนมากจะเรียกเก็บล่วงหน้า 1 ปี แต่ก็มีบางโครงการ สามารถแบ่งจ่ายได้ 6 เดือน หรือ 3 เดือน

อัตราค่าส่วนกลางจ่ายตามพื้นที่ ที่เราครอบครอง

ฝากข้อความ