สถานะ: กำลังก่อสร้าง (51)

รวมโปรเจคใหม่, โปรเจคที่กำลังก่อสร้างทั้ง พัทยา และ กรุงเทพฯ.