สิ่งอำนวยความสะดวก: High Speed Elevator (146)

ลิฟท์ ความเร็วสูง