สิ่งอำนวยความสะดวก: 24 ชม .ระบบรักษาความปลอดภัย (231)