Apr
23

โฉนด หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คือ อะไร?

โฉนดในประเทศไทยมีหลายประเภท แต่เราขอกล่าวถึง โฉนดห้องชุด หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล เจ้าของห้องชุดสามารถทำนิติกรรมการซื้อ ขาย จำนอง หรือ ขายฝากได้

ฝากข้อความ