Category: คำถามที่พบบ่อย (17)

คำถามที่พบบ่อย.

ค่าส่วนกลาง คือ ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือทรัพย์สินส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เช่น ค่าทำความสะอาด , ค่ายามรักษาความปลอดภัย,

ค่าบำรุงดูแลรักษาสระว่ายน้ำ, ค่าเก็บขยะ, ค่าดูแลบำรุงฟิตเนส, ลิฟต์, ลานจอดรถ เป็นต้น

ค่าส่วนกลางจะมีการเรียกเก็บในอัตรามากน้อยแตกต่างกันไป ผู้ที่มีหน้าที่ เรียกเก็บ และบริหารจัดการ เงินส่วนกลาง คือ นิติบุคคลอาคารชุด

การเรียกเก็บ ส่วนมากจะเรียกเก็บล่วงหน้า 1 ปี แต่ก็มีบางโครงการ สามารถแบ่งจ่ายได้ 6 เดือน หรือ 3 เดือน

อัตราค่าส่วนกลางจ่ายตามพื้นที่ ที่เราครอบครอง

ถ้าต่างชาติซื้ออสังหาฯ โดยตรงจากโครงการ ในสัญญาจะระบุชัดเจนอยู่แล้วว่า ต้องใช้เงินสกุลไทย (บาท)

แต่ในกรณี ที่ซื้อมือสอง แล้วแต่ข้อตกลงของผู้ซื้อ ผู้ขาย ว่าจะชำระโดยเงินสกุลใด

คือเงินกองกลางที่นิติบุคคลอาคารชุด เรียกเก็บไว้เป็น “เงินกองทุนสำรอง” ส่วนมากจะจ่ายครั้งเดียว ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ แต่ก็มีบางโครงการเรียกเก็บ ทุก 3 หรือ 5 ปี เงินกองทุนสำรอง มีไว้เพื่ออะไร เงินจำนวนนี้เก็บเอาไว้เพื่อบริหารในระยะยาว หรือ เอาไว้ซ่อมบำรุงใหญ่ เช่นซ่อมบำรุงอาคาร ทาสีอาคาร เป็นต้น

โฉนดในประเทศไทยมีหลายประเภท แต่เราขอกล่าวถึง โฉนดห้องชุด หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล เจ้าของห้องชุดสามารถทำนิติกรรมการซื้อ ขาย จำนอง หรือ ขายฝากได้